Naše služby ...

Kvalita nie je vecou náhody

Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 1993. Najprv ako vydavateľstvo Pedagogická spoločnosť J. A. Komenského, neskôr ako grafické štúdio EUROart a v súčasnosti ako reklamná agentúra ANGEMY, s.r.o. Venujeme sa predovšetkým grafickému dizajnu, produkcii rôznych druhov tlačovín a reklamných nosičov, tvorbe web-stránok a on-line reklame.

Partner pre klasické a digitálne komunikačné riešenia

Budeme Vašim partnerom pre vytvorenie loga, dizajn manuálu a kompletnej firemnej identity. Postaráme sa o to, aby prezentácia Vašej firmy mala pravidlá a pôsobila jednotne. Navrhneme grafiku Vašim tlačovinám. Nafotíme Vaše produkty na profesionálnej úrovni, takže budú svojou vysokou kvalitou použiteľné nielen pre potreby tlačovín a internetu, ale aj pre potreby bannerov a billboardov. Kvalitne a rýchlo vytlačíme Vaše letáky, prospekty, katalógy, noviny, časopisy, kalendáre, výročné správy, spisové obaly, zakladače ... Navrhneme reklamný stánok či polep vozidla, vyrobíme reklamné tabule, dodáme darčeky pre Vašich odberateľov.