O nás ...

Náš cieľ - Váš úspech

Sme reklamná agentúra. Našim cieľom je tvoriť vierohodný a nadčasový dizajn, prinášať kreatívne a efektívne reklamné riešenia - od prvotného nápadu, cez návrh koncepcie, grafické stvárnenie až po finálnu výrobu či tlač. Počas tohto procesu máme vždy na zreteli Vaše ciele. Spoločne s Vami hľadáme a presadzujeme najvhodnejšie riešenia na podporu Vášho obchodného úspechu.

Nepodpisujeme s Vami dlhodobú rámcovú zmluvu o spolupráci prípadne inú zmluvu, aby sme si Vás tak povediac ‚pripútali‘ na niekoľko rokov. Jediným putom, ktoré nás bude spájať, je korektná spolupráca a Vaša spokojnosť. To je tá najlepšia zmluva.

Snažíme sa porozumieť Vašej obchodnej stratégii, veriť Vašim produktom a robiť všetko pre to, aby našej reklame verili aj Vaši zákazníci. Je našim záujmom, aby sa výsledky našej práce odrazili vo Vašich ekonomických výsledkoch. Pri spolupráci typu full-service sme motivovaní neúčtovať Vám maximálne ceny, lebo vieme, že finančné prostriedky určené na propagáciu miniete len u nás. Našou motiváciou naopak je, využiť Vaše financie tak, aby prinášali ďalšie.